Amaro drom/Naše romské dítě

Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin.             

Program je financován z Fondů EHP a Norska. Doba trvání projektu 1. 4. 2020 – 30. 9. 2022.