Díky milému a nečekanému daru od Muzea romské kultury v Brně, které nám věnovalo několik svých publikací, jsme se rozhodli založit knihovničku pro klienty našeho projektu. Knihy po dohodě zapůjčujeme osobně nebo zasíláme poštou. Výpůjčky jsou bezplatné (resp. za náklady na poštovné), ale nebráníme se dobrovolným darům na pořízení dalších publikací. Standardní výpůjční doba je 1 měsíc.

V současné chvíli Vám můžeme nabídnout k zapůjčení tyto publikace:

Amendar
Jana Horváthová, Alica Sigmund Heráková, Jiřina Šiklová. Muzeum romské kultury. Brno 2019. ISBN 978-80-86656-36-6
Pohled do světa romských osobností. Kniha obsahuje 254 životopisných medailonů romských osobností působících na území České republiky v průběhu celého 20. století. K této publikaci vznikla také stejnojmenná on-line galerie, do které budou postupně přidávány další medailony. Amendar si můžete pořídit i do Vaší domácí knihovny ZDE

Čalo voďi / Sytá duše: Antologie prozaických textů romských autorů Muzeum romské kultury. Brno 2007. ISBN 978-80-86656-11-3
Reprezentativní výbor přináší průřez literární tvorbou romských autorů od samých počátků romské literatury v Československu (konec 60. let) až po současnost. Korpus obsahuje padesát děl z pera dvou desítek autorů, je sestaven na základě excerpce romských časopisů (vycházejících v rozmezí let 1969-1972; 1990-2006), knižních titulů (1979-2006) a písemné pozůstalosti Mileny Hübschmannové. Výbor ctí zaběhnutou praxi dvojjazyčných romsko-českých publikací, povídky uvádí v jejich původní romské verzi a následně v českém překladu. Uspořádaly Jana Kramářová a Helena Sadílková.

Sar me phiravas andre škola / Jak jsem chodila do školy
Tera Fabiánová. Nakladatelství a vydavatelství ÚDO a Společenství Romů na Moravě. České Budějovice 1992. ISBN 80-901184-0-2
Dvojjazyčné romsko-české vydání autobiografického vydání autorčina příběhu o tom, jak chodila do školy. Přední romská autorka a básnířka Tera Fabiánová se narodila 15. října 1930 v okrese Galanta. Její otec pracoval jako nádeník, matka se starala o pět dětí. Do roku 1946 vyrůstala Tera v „cigánské osadě“, pak odešla za prací do Prahy, kde více než 25 let pracovala jako jeřábnice a vychovala čtyři děti, z nichž Vojta zdědil po ní literární nadání. Tera Fabiánová chodila do školy pouhé dva roky, jak vypráví ve své autobiografické črtě, ale vzdělávala se sama zejména četbou. Patří mezi nejznámější romské autory.

Aby bylo i s námi počítáno
Helena Sadílková, Dušan Slačka, Milada Závodská. Muzeum romské kultury. Brno 2018. ISBN 978-80-86656-37-3
Společensko-politická angažovanost Romů a snahy o založení romské organizace v poválečném Československu. Odkazem na společensko-politické změny v období Pražského jara, jež přispěly k založení prvních úředně uznaných romských organizací v Československu, se publikace připojuje k připomínce 50. výročí událostí roku 1968. Kniha se skládá ze dvou částí – první je tvořena výkladovými texty jednotlivých autorů, druhá část je edičním počinem obsahujícím kvalitní barevné reprodukce dvanácti vybraných archivních dokumentů z období let 1949–1969. Archivní dokumenty jsou doplněny obsáhlými historickými komentáři spoluautorů.

Romský chlapec a romská dívka si společně čtou v knize romských autorů Čalo voďi.