Zde si můžete pro vlastní potřebu stáhnout volně dostupné materiály v elektronické podobě. Ke stažení dojde po kliknutí na nadpis (název publikace).

 • Metodika projektu Amaro drom
  Dostává se Vám do rukou metodika projektu Amaro drom. Rádi bychom Vám v ní nabídli nahlédnutí pod pokličku aktivit pro pěstounské a osvojitelské rodiny s romskými dětmi, které rozvíjíme již více než 18 let. V průběhu realizace jsme rozvinuli aktivity, které pomáhají náhradním rodičům podporovat hledání a budování identity jejich přijatých dětí s romskými kořeny. Nabízíme Vám soubor osvědčených aktivit a podpůrných služeb, které rodinám zprostředkují nejen nové informace, ale také mnoho společných zážitků upevňujících vzájemné citové pouto, posilujících sebedůvěru dětí i rodičů a usnadňující přijetí jedinečnosti každé lidské bytosti a její osobité cesty k sobě i k druhým. To vše je symbolicky shrnuto v názvu Amaro drom, tedy romsky Naše cesta.
 • Zpěvník romských písniček
  Na našich setkáních se často zpívá. Romsky, s kytarou nebo s harmonikou. Taky s bubínky a různými chřestítky. Nebo s čím kdo chce. Proto máme k dispozici zpěvníky romských písniček. Jsou tam ty nejznámější tradiční jako třeba Andro verdan, ale i hity současných kapel z YouTube. A vždycky s překladem do češtiny.
 • Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči
  Vančáková, Martina. Středisko NRP. Praha 2011
  Co to znamená vychovávat dítě, které má jiné etnické kořeny, než jeho náhradní rodiče? Liší se výchova dětí jiného etnika? Jak dítěti pomoci vybudovat pevnou identitu včetně jeho odlišnosti? Tím se zabývá útlá publikace, určená nejen budoucím pěstounům a osvojitelům.
 • Romské dítě v náhradní rodině
  Vančáková, Martina. Občanské sdružení Rozum a Cit. Praha 2008
  Příručka je určena především pěstounům a osvojitelům, kteří vychovávají romské dítě nebo o jeho přijetí uvažují. Obsahuje základní informace o vytváření identity romského dítěte v neromské rodině. Teoretický text je doplněn několika kazuistikami.
 • Budování identity dítěte
  Klimeš, Jeroným. Občanské sdružení Rozum a Cit. Praha 2008
  Publikace shrnuje základní informace o identitě dítěte v náhradní rodině. Věnuje se tématu budovaní identity, druhům identity a jejím poruchám.
 • Romské děti žijící mimo vlastní rodinu
  kolektiv autorů. Středisko náhradní rodinné péče. Praha 2007
  Romství dítěte v náhradní rodině z různých úhlů pohledu. Příběhy dětí, informace o kultuře a historii Romů, výběr z literatury romské i o Romech i informace o projektu Naše romské dítě.
 • Dítě v náhradní rodině potřebuje i vaši pomoc
  kolektiv autorů. Středisko náhradní rodinné péče. Praha 2011
  Materiál je určen pedagogům, kteří se v něm dozvědí základní informace, týkající se náhradní rodinné péče a potřeb dítěte, které v minulosti prošlo ústavním prostředím.
  Současně obsahuje pracovní listy jako podpůrný prostředek pro práci se
  třídou před příchodem nového žáka, které jsou rozděleny pro mateřské, základní
  a speciální školy.
Publikace a texty ke stažení