O NÁS
Projekt se zrodil v roce 2005 ve Středisku náhradní rodinné péče v Praze pod názvem Naše romské dítě. Za jeho zrodem stály Martina Vančáková, Petra Gelbart a Jana Frantíková – tři maminky, které hledaly pro své přijaté romské děti informace o romské kultuře, historii, identitě. Janu později nahradila Pavla Pokorná, sociální pracovnice Střediska NRP. Od roku 2018 přejalo projekt pod svá křídla Centrum pěstounských rodin v Hradci Králové, a ten tak získal další silnou oporu, Vlastu Neckařovou. Zároveň změnil název na Amaro drom, což je romsky Naše cesta. A v posledních letech se nám splnilo jedno z tajných přání – při programech nám jako asistenti pomáhají někdejší malí klienti: Verča, Terča, Julča, Míra, Máťa, Páťa a další.

Projekt sdružuje a podporuje pěstounské a adoptivní rodiny, které přijaly děti s romskými kořeny, a zájemce, kteří o takovém kroku vážně uvažují.

Komu jsou aktivity projektu určeny?

  • žadatelům o náhradní rodinnou péči;
  • adoptivním rodinám;
  • pěstounským rodinám;
  • mladým lidem (15-26 let) žijícím v náhradních rodinách
  • odborné veřejnosti;
  • široké veřejnosti zajímající se o problematiku NRP.

Zájemcům poskytujeme širokou nabídku služeb, mezi které patří zejména poradenství, semináře, jednodenní setkání, rodinné prázdninové pobyty či víkendová seberozvojová setkání dospívajících. Pěstounům nabízíme možnost účastí na setkáních a seminářích splnit povinné školení pěstounů.

Co je našim cílem?

Podporujeme rodiny ve snaze pomoci svým přijatým dětem vybudovat si  pevnou identitu, zahrnující také jejich romský původ. Hravou formou nabízíme dětem, dospívajícím a jejich rodinám informace o romské kultuře, historii, umění a jazyce. Tím dokážou lépe odolat negativnímu obrazu Romů v médiích a společnosti. Pomáhá jim to uchovat si a upevňovat zdravé sebevědomí a přijímat sami sebe právě takové, jaké jsou.

S ostatními odborníky sdílíme své zkušenosti a poskytujeme jim informace z oblasti psychologie a sociální práce v náhradní rodinné péči, poznatky o romské kultuře a historii a o možnostech jejich využití v péči o přijaté romské děti. Účastníme se příprav budoucích pěstounů a osvojitelů v několika krajích ČR, školíme pěstouny i odborné pracovníky doprovázejících organizací.