Léto se blíží a s ním i naše tradiční pobyty pro rodiny, které přijaly do osvojení či pěstounské péče děti s romskými kořeny. Program je zaměřený na podporu a rozvíjení pozitivní identity dětí a je poměrně intenzivní, díky čemuž mohou pěstouni získat osvědčení o absolvování až 24 hodin povinného vzdělávání.

První pobyt v termínu 11.-17.8. 2024 je delší a je určený primárně rodinám, které už naše programy znají a je doporučený spíše pro větší děti (školou povinné). Druhý termín 18.-22.8. 2024 koncipujeme především pro menší děti a rodiny, které se s námi setkávají poprvé. Po domluvě ale můžeme najít i jiné řešení.

Letošní téma nám nabídne možnost formou her, povídání i muzicírování zjistit odpověď na otázku, která tři slova jsou nejmoudřejší.

Pěstouni i osvojitelé si hradí stravu a ubytování, program, který je materiálně i personálně velmi náročný, se snažíme uhradit z vlastních zdrojů Centra pěstounských rodin, proto je příspěvek na program pro osvojitele pouze 800, resp. 600 Kč pro osvojitele, a pokud pěstouni žádají o osvědčení o vzdělávání, jejich doprovázející organizace jim uhradí 1200 Kč za vzdělávání a 800 Kč za péči o děti v době, kdy se dospělí účastní workshopu s lektorkami, besedy s hosty apod.

Neváhejte! Zbývají poslední místa na prvním pobytu, druhý pobyt je již zcela zaplněn a evidujeme zájemce už pouze jako náhradníky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.